Lá Throat Chakra – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Throat Chakra

Ý nghĩa lá Throat Chakra trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Ta là kẻ đưa tin đầy sức mạnh!

Throat Chakra (Chakra cổ họng) không chỉ là nơi truyền đạt thông điệp đến thế giới mà còn có khả năng nhuộm màu cho cảm giác và cảm xúc đối với những gì xuất hiện trong những cuộc đối thoại với mọi người. Đó là nơi sức mạnh được nhân đôi! Throat Chakra truyền đạt những lời nói từ tim với mục đích và niềm đam mê cao độ, cũng như bộc lộ trí tuệ ưu việt hơn đến từ Chakra thứ tư và thứ bảy của con người (Chakra tim & chakra đỉnh). Khi cân bằng, ta có thể diễn giải mọi ý muốn một cách thành thật, toàn vẹn, vui vẻ và dễ dàng. Khi bị tắc nghẽn ta sẽ câm lặng, phản đối gay gắt hoặc không thấu hiểu cho người khác.

Đá: Chrysocolla, Blue Kyanite, Amazonite, Shattuckite, Blue Chalcedony

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *