Lá Crown Chakra – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Crown Chakra

Ý nghĩa lá Crown Chakra trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Ta là Thần.

Crown Chakra (Chakra đỉnh) là nơi ta kết nối với thần thánh, bao gồm cả những thứ ta tôn thờ. Thông qua Chakra này, ta nhận được năng lượng để thúc đẩy cuộc sống hàng ngày để cân bằng và hòa hợp với chung quanh, để cơ thể ta được nuôi dưỡng bằng ánh sáng. Crown Chakra là nơi kết nối với vũ trụ và những nguồn Chakra cao cấp hơn nằm bên trên nó. Nó là nơi ta có thể thâm nhập vào sự hiểu biết và trí tuệ của vũ trụ, trải nghiệm cái nhìn sâu sắc và đạt được sự phong phú trong khả năng suy luận. Khi Chakra mất cân bằng ta sẽ cảm thấy mất đi nguồn lực hỗ trợ từ vũ trụ hoặc mất phương hướng. Khi cân bằng la sẽ thấy mối liên kết với vũ trụ lại được thiết lập và ta lại nhận được sự hỗ trợ từ Người.

Đá: Selenite, Thạch anh tím, Moonstone, Thạch anh trong, Spirit Quartz

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *