Lá Family – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Family 

Ý nghĩa lá Family trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Gia đình

Không chỉ có một gia đình thông thường cạnh bên, bạn còn đang có cả một gia đình từ vũ trụ bao la. Mỗi chúng ta đều có một đội ngũ thực thể năng lượng làm cố vấn cho cuộc sống phàm trần này. Họ giúp đỡ ta trong cuộc sống hàng ngày và luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ. Bạn đang được nhắc rằng hãy tạo một liên kết mạnh mẽ hơn với gia đình năng lượng này, giao tiếp với họ để có những chỉ dẫn, cảm hứng sáng tạo, dấu hiệu, sự phối hợp đồng điệu và thăng hoa cảm xúc. Hãy tin vào sự nhận thức đang ngày một trưởng thành trong bạn và vào sự giúp đỡ mà họ đang mang lại.

Đá: Selenite, Lemurian Seed Crystal, MoonstoneLá Heart – Connected & Free Oracle

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *