Lá Storytelling – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Storytelling 

Ý nghĩa lá Storytelling trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Kể chuyện

Hãy kiểm tra những câu chuyện của bạn trong thời điểm hiện tại. Nó có chính xác? Nó có phù hơp với quan điểm của bạn? Nó có giúp bạn trưởng thành?

Chúng ta là những người kể chuyện, và chính cảm xúc và suy nghĩ sẽ tạo lập nên câu chuyện của riêng ta.

Hãy bỏ thời gian ra để khám phá câu chuyện của bản thân, sửa chữa những gì bạn thấy cần sửa chữa hoặc dũng cảm xóa bỏ toàn bộ nó! Vũ trụ sẽ không đánh giá độ hay hoặc dở của câu chuyện, Người chỉ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp dựa vào cảm xúc thực tế của bản thân bạn.

Tự mình tạo nên câu chuyện mà nó mang những sự thật và bản sắc của riêng bạn sẽ tuyệt vời xiết bao!

Đá: Prehnite, Chrysocolla, Kyanite

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *