Lá Expectation – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Expectation

Ý nghĩa lá Expectation trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Kỳ vọng

Sự kỳ vọng bạn đặt nơi bản thân và nơi người khác là quá kiên cưỡng và bó buộc, hãy tự tạo lối thoát cho bản thân cùng các mối quan hệ bằng cách giải phóng nó đi. Kỳ vọng quá cao sẽ bóp nghẹt sức sáng tạo, gây ra áp lực cuộc sống và là đầu mối của sự phẫn nộ. Hãy tiếp cận bản thân, một mối quan hệ hay một hoạt động bằng cách nhẹ nhàng, với con mắt tò mò khám phá những mặt tích cực và sự sẻ chia xem bản thân có thể đóng góp phần nào để hoàn thiện nó thay vì cố gắng làm nhanh để thoát khỏi nó. Lúc này không phải là lúc để tìm kiếm sự kỳ vọng vào hành động của một cá nhân nào mà là lúc để cho phép bản thân trải nghiệm những điều mà chỉ có chính bạn mới có khả năng tạo cơ hội cho mình tham gia.

Đá: Obsidian, Black Toumaline, Thạch anh khói, Thạch anh trong, Thạch anh hồng

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *