Lá Comparison – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Comparison 

Ý nghĩa lá Comparison trong bộ Connected & Free - The Alchemist's Oracle

So sánh

Sự so sánh đang đánh cắp năng lượng, khóa chặt sức sáng tạo và khiến bạn trở nên bất động. Thay vì chỉ so sánh đơn thuần, hãy nhìn trên quan điểm của mình và tự nhận ra rằng những thứ mình đang đem ra so sánh với bản thân thực chất chỉ là những mục tiêu mình muốn đạt được. Vũ trụ đang kêu gọi bạn hãy bắt tay vào hành động và trở về đúng với thân thể của mình.

Bước chân ra bên ngoài và vun trồng lại nguồn năng lượng để lấy lại thế cân bằng. Nhìn nhận lại chuyến hành trình đã vượt qua và tìm những cơ hội tiềm ẩn, chúng vẫn đang tồn tại và chỉ chờ bạn phát hiện và tận dụng.

Đá: Black Toumaline, Jasper, Thạch anh khói, Hematite, Bloodstone

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *