Lá Communication – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Communication 

Ý nghĩa lá Communication trong bộ bài Connected & Free - The Achemist's Oracle

Giao tiếp

Bạn đang nhận được lời nhắc nhở hãy cho sự thật và tầm nhìn giao tiếp với nhau, chủ động tạo cuộc đối thoại, gặp gỡ, dàn xếp và những mối liên kết mới. Tự tin rằng tiếng nói của bản thân sẽ được lắng nghe vì kết quả bạn khát khao luôn cuộn chảy trong tim.Nếu bạn đang cần sự nhạy cảm trong việc xử lí các vấn đề xung quanh, đây là thời điểm phù hợp để bắt tay vào giải quyết vì bạn đang được một nguồn năng lượng to lớn bảo hộ.

Đá: Chrysocolla, Amazonite, Celestite, Citrine, Lapis Lazuli, Sodalite

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *