Lá Third Eye Chakra – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Third Eye Chakra

Ý nghĩa lá Third Eye Chakra trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Ta là Tầm nhìn.

Chakra thứ sáu này là Chakra của sự sáng suốt và nhận thức. Là cánh cổng trực tiếp để bạn kết nối với vũ trụ, cái tôi siêu việt và linh hồn. Third Eye Chakra (Chakra mắt thứ ba) là nơi trực giác lên ngôi, nơi ta đón nhận và tạo lập thông tin cùng hình ảnh để hiểu và giao tiếp với sự hiểu biết cao hơn. Nếu bên trong cơ thể ta là cảm giác tự hủy hoại bản thân, ta đã chọn cho mình một tương lai xấu hoặc không có sự trưởng thành. Nếu bên trong được lập trình với yêu thương, ta đã chọn cho mình một tương lai đầy xúc tiến. Khi Chakra ổn định và mở, ta sẽ tự nhận thức được bản thân và lời thì thầm của các thông điệp trực giác thông qua các dấu hiệu, cảm giác, linh cảm và hình ảnh thấy được hàng ngày.

Đá: Thạch anh tím, Lapis Lazuli, Sodalitee, Sugilite

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *