Lá Confirmation – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Confirmation 

Ý nghĩa lá Confirmation trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Xác nhận

Rút được lá bài này, bạn được xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng. Bạn biết chắc điều này bởi vì, dù trí óc bạn đôi khi còn hoài nghi sau mỗi bước bạn đi, sự hiểu biết bên trong vẫn luôn tự tin xác nhận rằng con đường bạn chọn là đúng đắn. Tiếp tục cân bằng thế giới bên trong và bên ngoài, nghe theo lời thì thầm, tuy nhỏ nhưng rất kiên định, bên tai trên con đường của mình.

Đá: Thạch anh trong, Carnelian, Thạch anh hồng

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *