Lá Final Step – Connected & Free Oracle

Connected & Free – The Alchemist’s Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Final Step 

Ý nghĩa lá Final Step trong bộ bài Connected & Free - The Alchemist's Oracle

Bước cuối cùng

Bạn đã gần đến nơi rồi. Cố vươn mình một bước cuối nữa thôi là bạn sẽ hoàn thành chuyến đi. Đang mệt mỏi với mức năng lượng và cảm hứng thấp, bạn được nhắc nhở phải đào sâu vấn đề và gọi lên sự tập trung đang còn ẩn mình. Hãy loại bỏ những nghi ngờ và những nỗi sợ nhỏ nhặt do sự mệt mỏi mang đến và nhớ về lý do tại sao mình lại chọn con đường này. Kết nối mình với những suy nghĩ lớn hơn để có được tầm nhìn xa hơn, sau đó, bạn sẽ gặt hái được những gì xứng đáng với công sức bỏ ra.

Đá: Mook Jasper, Yellow Calcite, Aragonite, Hổ phách

Bộ bài Connected & Free – The Alchemist’s Oracle (Inner Hue)

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Connected & Free

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *