Lá XII. The Hanged Man – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


XII – The Hanged Man

194_12

Liên kết với Neptune (Hải Vương Tinh). Gắn liền với việc phá vỡ khỏi lề thói cũ, hay sự đảo lộn. Bạn có thể đảo ngược các giá trị xã hội hay vượt qua chúng. Hãy giữ điều gì đó lớn hơn quyền lực cá nhân của bạn, gọi là đức tin cao cả hơn, hay một quan điểm mới. Cây tượng trưng sự huyền bí của cuộc sống, và Sephirot trong Do Thái giáo huyền thoại. Ankh là biểu tượng của Ai Cập về sự sống vĩnh cửu. Tư thế yoga, thể hiện qua việc lộn ngược, là Cây. Ký tự Hebrew Mem tượng trưng cho nước.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *