Lá 17. Have Patience – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


17. Have Patience

Ý nghĩa lá 17. Have Patience trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 17. Have Patience trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Có Lòng Kiên Nhẫn

Tình yêu là lòng kiên nhẫn và sự tử tế – luôn là thế.

Tiến lên phía trước đòi hỏi sự kiên trì. Nếu bạn đang thiếu lòng kiên nhẫn với người khác, hãy nhớ lại rằng họ là những con người khác với bạn. Sự thiếu kiên nhẫn sẽ có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Hãy học cách để kiên nhẫn hơn vào lúc này.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *