Lá 15. Practice Compassion – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


15. Practice Compassion

Ý nghĩa lá 15. Practice Compassion trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 15. Practice Compassion trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Trau Dồi Lòng Trắc Ẩn

Hãy quan sát sự vật với một góc nhìn khác.

Chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích khi nhìn sự vật dưới quan điểm của một người khác. Đặt mình vào hoàn cảnh của họ sẽ giúp ta có được sự thấu hiểu và có thể phần nào đó thay đổi cảm xúc hiện tại của chính ta. Tình yêu và lòng trắc ẩn luôn mang lại một kết quả tuyệt vời.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *