Lá 35. Speak With The Language Of Love – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


35. Speak With The Language Of Love

Ý nghĩa lá 35. Speak With The Language Of Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 35. Speak With The Language Of Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Nói Với Tiếng Nói Yêu Thương

Những từ ngữ yêu thương có sức mạnh đến nỗi thay đổi được cuộc sống của một ai đó.

Một thái độ tích cực sẽ đòi hỏi ta tạo ra nhiều tình yêu hơn nữa quanh mình. Hãy cho phép bản thân nói ra những lời tích cực. Dùng ngôn từ trong sáng khi nói chuyện với người khác hay thậm chí với chính mình. Nhận thức với những từ mình nói ra có thể không phải thói quen của bạn và nếu có được sự sẵn lòng thay đổi bạn sẽ tạo được nhiều năng lượng tích cực quanh mình hơn. Từ đó, tình yêu sẽ tìm đến bên bạn nhiều hơn.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *