Lá 43. Love Endures – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


43. Love Endures

Ý nghĩa Lá 43. Love Endures trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 43. Love Endures trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tình Yêu Có Sự Nhẫn Nại

Tình yêu là không từ bỏ hay mất niềm tin. Tình yêu là hy vọng và vững vàng mặc cho mọi hoàn cảnh.

Mặc cho bất cứ điều gì xảy ra, bạn được nhắc nhở rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Hãy làm những hành động tích cực để tạo nên sự thay đổi cần thiết để vượt qua giai đoạn này. Giải phóng toàn bộ nỗi sợ và nhận ra rằng tình yêu này sẽ có thể trường tồn. Giờ, hãy lùi lại một bước để bản thân có thể nhớ ra một sự thật rằng – tình yêu là bất diệt.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *