Lá 50. Consider Your Foundation – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


50. Consider Your Foundation

Ý nghĩa lá 50. Consider Your Foundation trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 50. Consider Your Foundation trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Cân Nhắc Về Nền Tảng Của Bản Thân

Bạn đang được kêu gọi để xem xét xem bản thân kết nối với tình yêu đến được bao nhiêu.

Tình yêu có là những cam kết mà không cần bảo hiểm. Ta sẽ tự tạo cho mình hy vọng rằng tình yêu sẽ mang lại kết quả vững bền. Tình yêu là một nghệ thuật của niềm tin. Hãy bao bọc bản thân bởi tình yêu và hiểu rằng cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn vì nó.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *