Lá 49. Actions Speak Loudly – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


49. Actions Speak Loudly

Ý nghĩa Lá 49. Actions Speak Loudly trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 49. Actions Speak Loudly trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Hành Động Góp Tiếng Nói Lớn

Bày tỏ tình yêu của bạn thông qua hành động.

Đôi khi tình yêu chỉ thể hiện bằng lời nói thôi là chưa đủ. Điều cần thiết là thể hiện cho người khác biết bạn cảm thấy như thế nào. Hãy thử đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính bạn. Bạn đang được kêu gọi để thực hiện ngay một hành động thể hiện tình yêu của mình.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *