Lá 45. Be Supportive – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


45. Be Supportive

Ý Nghĩa Lá 45. Be Supportive trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý Nghĩa Lá 45. Be Supportive trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Có Tinh Thần Hỗ Trợ

Thành thực tạo những nỗ lực để thể hiện sự quan tâm của bạn.

Tất cả những gì cần thiết lúc này là một ít sự hỗ trợ và quan tâm. Bỏ ra ít thời gian để động viên người khác. Nhận ra những nỗ lực mà họ đang tạo ra. Có thái độ động viên tích cực sẽ giúp ta tạo ra được sự đồng điệu và không khí bình yên. Cũng như những thiên thần luôn hỗ trợ ta qua mọi việc, hãy luôn rộng lòng giúp đỡ những người mà bạn yêu thương.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *