Lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


7. The Only Thing That Is Real Is Love

Ý nghĩa lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 7. The Only Thing That Is Real Is Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Thứ Duy Nhất Thực Thụ Là Tình Yêu

Đưa sự chú tâm từ vấn đề quay về với yêu thương.

Chúng ta thường dậm chân trước các vấn đề. Thực tế thứ ta cần là tình yêu. Hãy đưa ra sự lựa chọn ngay bây giờ, hít một hơi thật sâu và tập trung vào thứ nào là thực. Mối tiêu cực sẽ tiêu tan một khi bạn quả quyết: “Mọi chuyện điều đang ổn. Ta chọn lấy tình yêu.”

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *