Lá 4. You Are Limitless – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


4. You Are Limitless

Ý nghĩa lá 4. You Are Limitless trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 4. You Are Limitless trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Bạn Không Có Giới Hạn

Hãy nhận ra sự thật này. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mà mình chọn để làm.

Sẽ có nhiều lúc bạn bị rơi vào thế quá cận với một tình huống, do đó bạn chỉ có thể nhìn sự vật theo một hướng. Kỳ thực có vô vàn kết quả có khả năng xảy ra cho một tình huống. Hãy nhìn với một con mắt rộng mở hơn. Giải phóng nhu cầu kiểm soát những chuyện đang xảy ra và cho phép sự hiểu biết bên trong làm trợ lý đắc lực cho bạn. Mọi thứ đều sẽ diễn ra như cách mà chúng phải xảy ra.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *