Lá 21. Choose Love – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


21. Choose Love

Ý nghĩa lá 21. Choose Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 21. Choose Love trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Chọn Lấy Tình Yêu

Bạn luôn có cơ hội để chọn lựa điều mình nên làm.

Khi bạn chọn lấy tình yêu, những cảm giác tiêu cực sẽ không còn chỗ trong tim. Sự lựa chọn luôn hiện hữu. Việc nói và liên tục lặp lại về một tình huống tiêu cực sẽ không thể giúp ta chữa lành con tim. Ôm lấy tình huống bằng tất cả sự yêu thương. Hãy chọn cách để nhìn ra trách nhiệm của bản thân và tập trung vào chính tình yêu.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *