Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


40. Be In The Present And Dream Of The Future

Ý nghĩa Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Sống Ở Thực Tại Và Mơ Về Tương Lai

Khi ta mơ, mọi thứ đều có thể.

Hãy đảm bảo rằng bản thân bạn không chững lại với những thứ đã qua và không còn tồn tại. Mỗi con người đều cần một quá khứ để định hình bản thân trong hiện tại. Lịch sử ấy không thể xóa bỏ. Hãy chấp nhận quá khứ và tiếp tục nhìn về hướng tương lai. Đặt ra những mục tiêu, mơ lớn, và cùng nhau tác tạo giấc mơ. Bằng cách làm này, bạn sẽ loại bỏ được viễn cảnh cứ liên tục đi về quá khứ. Có được một mục tiêu sẽ giúp ta định rõ và đi theo được những gì thật sự quan trọng.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *