Lá 44. Get To Know Each Other – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


44. Get To Know Each Other

Ý nghĩa Lá 44. Get To Know Each Other trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 44. Get To Know Each Other trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Làm Quen Với Nhau

Học cách chạm được nhu cầu tình yêu của người khác là tối quan trọng trong việc phát triển một mối quan hệ.

Sự khao khát cảm thấy được yêu thương và trân trọng sẽ tạo sức tác động lên cách mà ta ứng xử trong một mối quan hệ. Bỏ thời gian để tìm hiểu về nhau sẽ tạo ra lợi ích cho chính bạn vì đó là cách giúp tình yêu của bạn tiến triển. Tập nhận ra những khác biệt của riêng mình và không cố kiểm soát mọi thứ xuất hiện trước mắt bạn.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *