Lá 31. Love Makes Difference – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


31. Love Makes Difference

Ý nghĩa lá 31. Love Makes Difference  trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 31. Love Makes Difference trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Tình Yêu Làm Nên Khác Biệt

Tình yêu có thể chữa lành vết đau trong quá khứ và tạo ra cảm giác an toàn, xứng đáng và quan trọng.

Tình yêu thực mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi thách thức. Nếu bạn tin vào tình yêu, mọi thứ khác sẽ tự rơi vào trật tự. Nếu thách thức xuất hiện, việc giữ trái tim luôn rộng mở kì thực rất đáng lưu tâm.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *