Lá 32. Look At Your Pattern In Relationship – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


32. Look At Your Pattern In Relationship

Ý nghĩa lá 32. Look At Your Pattern In Relationship trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 32. Look At Your Pattern In Relationship trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Nhìn Vào Đường Hướng Của Bạn Trong Mối Quan Hệ

Cần một sức mạnh nội tâm để bạn nhận ra rằng chính bạn cần phải đổi thay hoặc điều chỉnh hành vi của mình.

Hãy bỏ thời gian nhìn vào tìm hiểu đường hướng đó để thấu xem tại sao bạn có thể thu hút những con người như vậy đến với mình, ngay từ điểm đầu tiên. Bạn sẽ thấy rằng người bạn đời tiếp theo sẽ có những phẩm cách rất giống với người bạn đời mới đây, đó chính là sức hút về mặt năng lượng của chính bạn. Một khi học được bài học này, bạn sẽ có khả năng thu hút và nhận được một kết quả tuyệt vời.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *