Lá 37. Act If Your Partner Is Here – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


37. Act If Your Partner Is Here

Ý nghĩa lá 37. Act If Your Partner Is Here trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 37. Act If Your Partner Is Here trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Vờ Như Bạn Đời Đang Ở Đây

Dù cho bạn có một người đồng hành trong đời hay chưa, hãy vờ như họ đã có và đang ở cạnh bạn để từ đó bạn luôn cất nhắc tới họ.

Nếu hành động và suy nghĩ của bạn có sự suy xét nhất định cho cảm nhận của người khác, bạn sẽ có nhiều sự liên kết với một mối quan hệ thực thụ. Nếu bạn đời của bạn vẫn chưa xuất hiện, hãy tự tạo ra cảm giác rằng bạn đang sống với một người đặc biệt. Với cách này, bạn có thể thay đổi cách cảm nhận và có thể điều chỉnh thái độ và xác suất thu hút họ vào cuộc đời bạn nhiều hơn.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *