Lá 38. Honestly Is Essential – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


38. Honestly Is Essential

Ý nghĩa lá 38. Honestly Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 38. Honestly Is Essential trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Chân Thật Là Điều Cần Thiết

Để trở thành một con người biết yêu thương, việc nói năng thành thật với một thái độ yêu thương là rất quan trọng.

Tình yêu chính là tìm cách làm những gì tốt nhất cho những người khác. Hãy nói năng thành thực. Nói lên sự thật về cảm xúc của bạn. Sử dụng điều này như một cơ hội để gột rửa không khí và thay đổi hoàn cảnh nhằm mang kết quả tích cực đến với bản thân.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *