Lá 2. Like Attracts Like – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


2. Like Attracts Like

Ý nghĩa lá 2. Like Attracts Like trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 2. Like Attracts Like trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Giống Nhau Sẽ Hút Nhau

Nếu bạn khao khát thêm nhiều tình yêu vào cuộc sống, bạn cần cho đi nhiều tình yêu hơn.

Một khi chúng ta muốn tạo ra thứ gì, luật Hấp dẫn đã chứng thực được rằng ta cần có sự đồng điệu với thứ đó. Tình yêu sẽ dễ dàng đến với bạn hơn nếu bạn để yêu thương lan tỏa quanh mình, từ đó bạn sẽ dễ dàng tìm thêm những thứ để yêu thương. Bỏ ra một phút để nghĩ về những thứ mình yêu trong hiện tại.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *