Lá 47. Physical Touch Is Important – Whispers of Love Oracle Cards

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Whispers of Love Oracle Cards


47. Physical Touch Is Important

Ý nghĩa Lá 47 Physical Touch Is Important trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 47 Physical Touch Is Important trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Đụng Chạm Về Mặt Thể Xác Là Quan Trọng

Đối với một số người trong chúng ta, không gì quan trọng hơn một cái chạm dịu dàng. Điều này bao gồm cả một cái vỗ nhẹ vào lưng hay một cái ôm dành cho người cần nó.

Đôi khi một cái ôm là thứ thật cần thiết. Với việc là một con người, khả năng kết nối về mặt thể xác là vô cùng quan trọng. Nắm tay, hôn, ôm, xoa lưng, khoác vai hoặc đơn giản là đặt tay lên tay ai đó để thể hiện sự ủng hộ là những cách thiết thực để bộc lộ sự đụng chạm về thể xác.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *