Lá Four of Swords – Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Four of Swords

Ý nghĩa lá Four of Swords trong bộ Druidcraft Tarot

Từ khóa: rút lui, nghỉ ngơi, khuây khỏa.

Ý nghĩa: Có những lúc chúng ta phải đứng lên, chạm trán và chiến đấu. Nhưng cũng có lúc cần rút lui, lánh nạn để lần nữa tìm lại nguồn sức mạnh của mình. Có lẽ chính là lúc này. Bạn đã trải qua một thời gian khó khăn, mâu thuẫn, hay công việc nặng khiến bạn căng thẳng, và giờ đây bạn tìm kiếm sự nghỉ ngơi, khuây khỏa. Giờ là khoảng thời gian tốt để tạm lánh, và tập trung vào những thói quen tinh thần khiến cho linh hồn vui tươi trở lại. Bạn cần thời gian đánh giá lại vị trí mình đang đứng, sắp xếp kế hoạch cho tương lai; mặt khác, bạn cũng nên tham vấn những cố vấn viên tinh thần để nghe lời khuyên.

Lá Four of Swords có thể chỉ ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục sức, hay giá trị của việc thiền định hoặc bất kì hoạt động tinh thần nào khác mang đến sự bình tâm và điều trị. Hãy nhớ rằng bạn có thể bảo vệ, xây dựng và giữ vững tinh thần.

Nghĩa ngược: Khoảng thời gian bị cô lập kết thúc, cũng không còn giam hãm nữa. Bạn có lẽ đang hồi phục sau một căn bệnh hay trở lại với đời sống năng động thuở nào. Rất may mắn nếu bạn nhận được lá bài ngược này, nếu bạn đang bị mất mát tài chính, mắc bệnh hay gặp khúc mắc cá nhân thì với sự quan tâm và chú tâm, bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi tình cảnh này. Lá bài cũng chỉ ra khả năng chuyển hoặc mang vật chất từ thế giới khác về lại thế giới này.  

Sách Druidcraft Tarot – Philip & Stephanie Carr-Gomm

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Druidcraft Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *