Lá King of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Vampires Tarot of the Eternal Night


King of Pentacles

Ý nghĩa lá King of Pentacles trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night

Sự đảm bảo

Câu chuyện Ma cà rồng

“Tất nhiên, vào đi. Xin chào. Cứ tự nhiên nhé. Không, không – chúng ta phải nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào việc. Sự tinh tế của xã hội phải được tận hưởng.”

Tiếp cận Bóng tối

Có người dùng vị trí xã hội và của cải vật chất để điều khiển người khác. Lòng trung thành chuyên nghiệp với chi phí cá nhân cao. Sự hiếu khách không thành thật. 

Tiếp cận Con người

Ai đó có khả năng giúp đỡ người khác trong phạm vi nghề nghiệp của họ, nhưng chỉ khi nào người đó nghĩ rằng họ sẽ thành công. Anh ta có quyền hy vọng sự tôn trọng.

Ý nghĩa Tiên tri

Một chuyên gia: sự bền bỉ của người này đã quyết định số phận của anh ta. Anh ta thể hiện năng lực trong công việc và truyền tải sự bảo đảm tới những người xung quanh.

Bộ Bài Vampires Tarot of the Eternal Night – Davide Corsi, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Vampires Tarot of the Eternal Night

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *