Lá Queen of Pentacles – Vampires Tarot of the Eternal Night

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Vampires Tarot of the Eternal Night


Queen of Pentacles 

Ý nghĩa lá Queen of Pentacles trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night

Sự quyết tâm

Câu chuyện Ma cà rồng

“Còn ngươi là ai? Người ủng hộ à? Ngươi điên chắc? Ta đang trên đường đến thương thảo một vấn đề rất quan trọng. Ngươi, ngươi chả cho ta gì cả; ngươi không có ý nghĩa gì.”

Tiếp cận Bóng tối

Một người dự định tự làm theo cách của họ. Ngay thẳng và đầy tham vọng, cô ấy sẽ sử dụng mọi khả năng và nguồn lực, bao gồm cả con người, để đạt được mọi mục đích của mình.

Tiếp cận Con người

Một người với lòng quyết tâm mãnh liệt và luôn hướng đến mục tiêu. Cô ấy mong muốn giúp đỡ mọi người mà cô xem là một sự đầu tư đáng giá, nếu không cô sẽ không thấy vui vẻ.

Ý nghĩa Tiên tri

Người Phụ nữ của Sự nghiệp: bạn đang đối diện với một người phụ nữ thực tế, có năng lực và kiên định. Bạn chỉ có thể thắng áp đảo cô ấy bằng hành động cụ thể. Trong sự nghiệp và tình yêu, cô ấy đều đòi hỏi ý thức trách nhiệm.

Bộ Bài Vampires Tarot of the Eternal Night – Davide Corsi, Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Vampires Tarot of the Eternal Night

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *