Lá Knight of Wands – Tarot of Dreams

Knight of Wands

TÍNH CÁCH

Knight of Wands có bản chất mạnh mẽ; anh ta ương ngạnh và bốc đồng. Anh ta chuyên tâm; chỉ tập trung làm một việc, một sự nghiệp trong một giai đoạn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa anh sẽ luôn trung thành với sự nghiệp. Như lá Knight of Cups yêu quý tình yêu, thì lá Knight of Wands yêu quý việc là nhà vô địch của ai đó, Knight of Wands quan trọng vai trò của mình hơn cái mà mình đang đấu tranh. Lưu ý rằng anh ta mang một cờ hiệu trống không, cho thấy anh ấy dễ dàng thay đổi sự nghiệp.

Anh theo đuổi niềm đam mê bằng một nguồn năng lượng to lớn, thể hiện bằng con rồng anh đang cưỡi, nhưng anh có một khoảng chú ý ngắn. Chúng ta thường thấy anh dễ rời bỏ sự nghiệp này, sang sự nghiệp khác, nơi đó anh quyết liệt đấu tranh như sự nghiệp ban đầu. Nếu không có sự tận tụy tuyệt đối nhưng ngắn hạn này, chúng ta đã không tự thức tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Đây là giai đoạn bấp bênh, ta phải tập trung chú ý và trung thành nếu muốn thành công.

PHƯƠNG PHÁP

Các lá Knight nói về “Thực hành”. Knight of Wands khuyên bạn bắt tay thực hiện kế hoạch, biến kế hoạch thành thực tế thay vì cứ để nó là giấc mộng hão huyền.

CHIÊM TINH HỌC: 2/3 Sư Tử / 1/3 Cự Giải

Hiệp sĩ yêu thích vai trò rực rỡ, khoa trương của mình (Sư Tử), anh ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ vai trò đó đối với cái mà anh đang gắn bó (Cự Giải).

Bộ Bài Tarot of Dreams – Ciro Marchetti, Lee Bursten

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Dreams

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *