Lá See the signs – Messenger Oracle

Messenger Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


See the signs

Ý nghĩa lá See the signs trong bộ Messenger Oracle

Chúng ta thường gửi đi những dấu hiệu nhỏ dưới hình thức đồng bộ hoặc một sự ngẫu nhiên. Cẩn thận đấy, đừng có bỏ qua chúng trong cuộc sống đời thường vội vã. Những từ ngữ, con số và kí tự cứ lặp đi lặp lại, động vật và chim chóc cứ liên tục xuất hiện trên đường đi, những con người cứ bước vào và đi ra khỏi cuộc đời bạn vào những thời điểm xác định, và những ý tưởng xẹt qua trong từng tế bào khi bạn tin rằng một điều gì đó sẽ xảy ra – tất cả những thứ đó vốn đã được định sẵn để bạn nhìn và nghe thấy chúng – những thông điệp được gởi đến từ Gaia và những linh hồn tối cao để  giúp đỡ cho bạn trong cuộc hành trình của mình.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *