Lá XIX. The Sun – Sun and Moon Tarot

Sun and Moon Tarot, Tarot Việt Nam


XIX – The Sun

194_19

Liên kết với Mặt trời. Gắn liền với sự hợp tác, làm việc nhóm, và cộng tác. Ở đây, mọi thứ trở nên rõ ràng và trực tiếp. Năng lượng tích cực, cơ may, và sự mãn nguyện sắp tới. Lửa mặt trời thúc đẩy chúng ta và kích thích sự sáng tạo. Mặt trời nắm giữ sức sống, năng lượng, sức mạnh và nguyên lý phái nam. Hoa hướng dương là biểu tượng thiêng liêng của sự tận tụy. Cặp đôi có cánh được hợp nhất và chuyển hóa. Hoa sen thể hiện sự hợp tác, tài năng sáng tạo và các dự án, đưa ra ý tưởng hình thành vật chất. Mặt trời chiếu sáng Mandala của Surya, thần mặt trời của người Hindu. Ký tự Hebrew Resh là biểu tượng của người đứng đầu, và đại diện cho ý tưởng mới.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *