Trải bài Tarot – Sự Bảo Vệ

Phát Triển Tinh Thần, Trải Bài Tarot


Ngày lễ Thánh Genevieve – vị thánh bảo hộ thủ độ Paris, được tổ chức hàng năm ngày 3 tháng 1. Lúc còn trẻ, Genevieve đã tận hiến cuộc đời cho Đức Chúa và thường xuyên thuật lại những hình ảnh của thiên thần và các thánh cho mọi người. Tương truyền, những lời cầu nguyện của Ngài đã cứu Paris khỏi đợt tấn công của giặc Hung năm 451. Không chỉ vậy, một số truyền thuyết cho rằng khi các phần thánh tích của ngài được di chuyển qua những con đường trong lúc bệnh dịch hạch hoàng hành tại Paris, ngài đã chặn đứng sự lây lan của của bệnh dịch và số người chết giảm mạnh.

Hãy cầu nguyện sự khoan dung bác ái của Thánh Genevieve khi bạn cần đến sự bảo vệ và mong muốn được truyền thêm sức mạnh. Các câu hỏi giúp bạn suy nghiệm về đối tượng, lý do và làm thế nào để bạn mong mỏi sự an toàn và niềm quan tâm.

Bạn có thể tưởng tượng về một chóp năng lượng bảo vệ đang bao quanh cơ thể khi xào bài.

cv

  1. Bạn có dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác?
  2. Dòng năng lượng nào đang bao bọc bạn?
  3. Bạn cần lưu ý dòng năng lượng này không?
  4. Ai hỗ trợ bạn?
  5. Sự bảo vệ nào bạn có thể tin tưởng được?
  6. Làm thế nào bạn có thể đứng vững vàng trong cuộc sống?
  7. Bạn phải làm gì để tự bảo vệ bản thân?

__________
Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *