Lá Nine of Wands – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Nine of Wands

Lá Nine of Wands - Golden Tarot

Người đàn ông nhìn lên thành lũy ở phía xa xa. Chín cây gậy đứng như để củng cố bức tường xung quanh anh ta. Mặc dầu anh ta cầm một con dao, anh ta nhìn vẫn chẳng giống một người lính thực thụ chút nào. Anh ta chưa cạo râu và bị thương nhẹ, cùng với một tấm băng quấn trên đầu.

Ý nghĩa: Cảnh giác trước rủi ro có thể ngăn chặn tai họa. Sẵn sàng cho những khó khăn có khuynh hướng xảy ra và tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Gặp phải thử thách nhưng sẽ được khắc phục. Thời điểm để thay đổi mục tiêu. Nhận được công việc tốt nhờ vào động lực hoặc thành công kinh doanh.

Nghĩa ngược: Rào cản, các vấn đề, và kháng cự.

Nhiều lá Nine trong trải bài: Ba lá Nine có nghĩa là một thông điệp quan trọng sẽ đến sớm thôi. Bốn lá Nine hàm chỉ đến một trách nhiệm lớn lao sẽ đặt lên vai của người hỏi.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *