Lá Seven of Swords – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Seven of Swords

Lá Seven of Swords - Golden Tarot

Một người đàn ông lén lút trốn đi khỏi một khu trại. Anh ta mang năm thanh kiếm và hai thanh còn lại cắm sâu trong lòng cát đằng sau anh ta. Anh ta nhìn lại khu trại với biểu hiện gian xảo.

Ý nghĩa: Nghi ngờ và không trung thực. Hoài nghi có căn cứ. Không đáng tin, trộm cắp, và những hành động không vinh quang đang diễn ra. Hãy cẩn thận với người mà bạn tin tưởng – mặc dù cũng có những người sẽ ủng hộ và trung thành với bạn hơn cả mong đợi.

Nghĩa ngược: Mất mát, thất bại, và rối rắm.

Nhiều lá Seven trong trải bài: Ba lá Seven nghĩa là thỏa thuận sẽ sớm được xác lập, một hợp đồng được chấp thuận, hoặc một liên minh được thiết lập. Tuy nhiên, bốn lá Seven lại hàm chỉ sự thất vọng cá nhân.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *