Lá Five of Swords – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Five of Swords

Lá Five of Swords - Golden Tarot

Người đàn ông đang đứng cầm ba thanh kiếm. Hai thanh còn lại nằm dưới chân anh ta bị bỏ lại sau khi những đối thủ của anh chạy trốn. Anh trông buồn bã, như thể đó chỉ là một thứ vinh quang trống rỗng. Đứng bên anh là một chú chó săn lớn màu trắng.

Ý nghĩa: Thứ vinh quang không công bằng cũng trống rỗng chẳng khác gì sự thất bại. Thất bại hay chiến thắng đối thủ không xứng tầm khiến bạn mất tinh thần. Những phương cách lường gạt, thao túng và những chiến thuật không công bằng được sử dụng để chống lại bạn hoặc được chính bạn áp dụng, nhưng bạn phải chấp nhận kết quả và bước tiếp.

Nghĩa ngược: Ngồi lê đôi mách, yếu đuối, và sỉ nhục.

Nhiều lá Five trong trải bài: Ba lá Five có nghĩa là tranh chấp, đối đầu, hoặc bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, bốn lá Five lại hàm chỉ tính quy luật và thói quen.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *