Lá Eight of Coins – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Coins

Lá Eight of Coins - Golden Tarot

Người thợ thủ công ngồi trên băng ghế dài đang làm việc với các loại dụng cụ làm gỗ. Lâu đài có thể được nhìn thấy qua cửa sổ, và con chim gõ kiến đậu trên ghế của anh ta.

Ý nghĩa: Học hỏi được những kĩ năng mới và áp dụng thành công. Sức sáng tạo được vận dụng để vượt qua những giai đoạn khó khăn tài chính. Thực hiện từng chút một bằng cách học hỏi các kiến thức và kĩ năng mới. Học nghề và làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nghĩa ngược: Dùng những lựa chọn dễ dàng sẽ không giải quyết được vấn đề. Thiếu kiên nhẫn và xao lãng sẽ ngăn cản việc đạt được mục tiêu.

Nhiều lá Eight trong trải bài: Ba lá Eight nghĩa là hoạt động và có thể là dịch chuyển. Bốn lá Eight hàm chỉ những tin tức quan trọng sẽ xuất hiện sớm, hoặc mọi thông tin của các tình huống đang diễn ra sẽ được tìm ra sớm.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *