Lá Knight of Coins – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Knight of Coins

Lá Knight of Coins - Golden Tarot

Vị hiệp sĩ ngồi trên lưng con ngựa nâu trên mũi đất. Chàng cầm một lá cờ và nhìn lên đồng xu đang trôi nổi trên bầu trời. Chú chó trắng bị rọ mõm quan sát chàng.

Ý nghĩa: Người đàn ông chậm chạp, nặng nề nhưng đáng tin. Người luôn sẵn sàng tham gia vào một dự án nào đó bất chấp nó cần bao nhiêu thời gian để hoàn thiện. Trách nhiệm, đáng tin cậy, và thực dụng. Chàng rất đáng kính và thích giúp đỡ người khác. Có khả năng di chuyển.

Nghĩa ngược: Một kẻ đần độn, người sở hữu những phương tiện nhỏ nhen gàn dở của hắn khiến anh ta đạt được rất ít thành quả.

Nhiều lá Knight trong trải bài: Ba lá Knight có nghĩa là những tin tức không mong đợi sẽ sớm xảy đến hoặc người hỏi sẽ gặp phải những điều không mong muốn. Bốn lá Knight hàm chỉ đến hành động nhanh chóng rất cần thiết. Có nhu cầu lớn lao về tính cấp thiết của tình huống đang xảy ra.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *