Lá Two of Coins – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Two of Coins

Lá Two of Coins - Golden Tarot

Người đàn ông tung hứng hai đồng xu trên dây thừng xanh trên đầu cây gậy. Ở phía xa, hai chiếc thuyền đang đi trên bờ biển dập dềnh sóng.

Ý nghĩa: Đồng thuận giữa mâu thuẫn và thay đổi. Cân bằng thành công những sự ưu tiên đầy mâu thuẫn. Duy trì khả năng kiểm soát trong những tình huống đầy áp lực – sự khéo léo và tài ngoại giao sẽ đến với bạn qua những thời điểm khó khăn.

Nghĩa ngược: Đầu tư nghèo nàn, nợ nần và nỗi lo tài chính.

Nhiều lá Two trong trải bài: Ba lá Two có nghĩa là việc điểm lại, tái cơ cấu, và tái tổ chức là rất cần thiết. Bốn lá Two hàm chỉ đến những cuộc đối thoại, thảo luận và tham vấn.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *