Lá Eight of Wands – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Eight of Wands

Lá Eight of Wands - Golden Tarot

Tám cây gậy bay qua bầu trời. Mỗi cái mang một thông điệp. Một con chim trĩ bay bên trên chúng. Khung cảnh ở phía xa thật êm dịu, những ngọn đồi nhung cùng lâu đài vừa còn nguyên vẹn vừa bị phá hủy.

Ý nghĩa: Du lịch, một cuộc hành trình tốc độ. Những ý tưởng nhanh chóng thành hiện thực. Thông điệp, tin tức. Đây là thời điểm để hành động, nhưng hãy cẩn thận – quyết định vội vàng có thể gây ra sự hối tiếc.

Nghĩa ngược: Những tín hiệu mập mờ có thể dẫn đến tranh chấp hoặc oán giận.

Nhiều lá Eight trong trải bài: Ba lá Eight có nghĩa là hoạt động và có thể là về đi lại. Bốn lá Eight hàm chỉ rằng tin tức quan trọng sẽ sớm đến, hoặc mọi thông tin về tình huống đang xảy ra sẽ được tìm ra nhanh chóng.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *