Lá Six of Wands – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Wands

Lá Six of Wands - Golden Tarot

Đoàn người trở về sau một chiến dịch mang theo những cây gậy và biểu ngữ sáng lấp lánh. Ba người đàn ông ngồi trên lưng ngựa còn một người đi bộ. Anh ta thổi  kèn để báo hiệu sự trở lại của bọn họ.

Ý nghĩa: Kẻ chiến thắng có mọi thứ. Sự hoan nghênh của cộng đồng và những tin tức tốt lành. Thành công sau gian khổ và thành quả lao động. Thành tựu và sự công nhận.

Nghĩa ngược: Phản bội, những âm mưu, những cuộc chiến có thể thua.

Nhiều lá Six trong trải bài: Ba lá Six có nghĩa là lợi lộc vật chất. Bốn lá Six hàm chỉ niềm vui.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *