Lá Six of Swords – Golden Tarot

Golden Tarot, Tarot Việt Nam


Six of Swords

Lá Six of Swords - Golden Tarot

Người đàn ông chèo chống con thuyền qua dòng sông xanh. Người phụ nữ ngồi trên chiếc thuyền, chăm sóc bảo bọc đứa trẻ trong tấm áo choàng của cô. Sáu thanh kiếm dựng đứng trên mũi thuyền. Ở hậu cảnh, hai người đàn ông đánh cá bằng lưới ở một con thuyền khác.

Ý nghĩa: Một cuộc hành trình quan trọng. Di chuyển qua dòng nước, theo nghĩa đen hoặc ẩn dụ. Đây là lúc để chuyển tiếp, bỏ lại đằng sau quá khứ cay đắng và tìm kiếm sự thấu hiểu mới và sự chấp nhận.

Nghĩa ngược: Vẫn là lá bài nói về dịch chuyển, có lẽ là chạy trốn khỏi những tình cảnh không thể chịu đựng được.

Nhiều lá Six trong trải bài: Ba lá Six có nghĩa là lợi lộc vật chất. Bốn lá Six hàm chỉ đến sự hài lòng.

Sách Golden Tarot – Kat Black

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Golden Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *