Lá Three of Wands – Druidcraft Tarot

Druidcraft Tarot, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


Three of Wands

Ý nghĩa lá Three of Wands trong bộ Druidcraft Tarot

Từ khóa: việc làm táo bạo, tự tin, nhận ra đích đến.

Ý nghĩa: Những cố gắng, nỗ lực trong công việc của bạn bắt đầu đơm hoa kết trái. Những sáng kiến, năng lượng và nhiệt huyết giờ đã biến thành những kết quả tích cực và hoàn chỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, giao tiếp, viết lách hay sáng chế. Bạn có tầm nhìn và tự tin để thành công, và lá bài là một điểm báo tích cực nếu bạn chỉ vừa dấn thân vào một công việc làm ăn có kế hoạch dài lâu, hoặc có thể mang cả ba yếu tố này lại với nhau để bắt đầu một dự án.

Bạn đang tìm kiếm tổng quan vấn đề, và cảm thấy tự tin rằng mình có thể bắt đầu một công việc táo bạo, có thể liên quan đến du lịch. Lá Three of Wands cũng chỉ ra món tiền lời hữu ích, những ý tưởng phong phú và khả năng nhận ra những giấc mơ và mục tiêu lâu dài.

Nghĩa ngược: Không phải giấc mơ nào cũng được sinh ra; không phải ý tưởng nào cũng đạt được thành tựu. Thấy lá bài ngược này nghĩa là bạn có những giấc mơ vẫn chưa được hiện thực hóa, hay bạn cảm thấy khó để biến ý tưởng thành hành động. Hãy nhớ đến Luật phản hồi ba lần* , và hỏi bản thân rằng liệu giấc mơ hay dự án của mình đã vì mục tiêu tốt đẹp hay chưa. Đôi khi, trong thất vọng lại chứa đựng hạt giống của hi vọng, và một giấc mơ chết đi là để một giấc mơ khác sinh ra từ tro tàn. Mặt khác, lá bài cũng có thể chỉ ra ở hiện tại bạn đang quay lưng khỏi tương lai để xem xét quá khứ của mình.

*Luật phản hồi gấp ba lần (Three-fold Law hay Law of Return) : khẳng định rằng bất kì năng lượng nào của một người tác động lên thế giới, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ quay về tác động lại người đó gấp ba lần.

Sách Druidcraft Tarot – Philip & Stephanie Carr-Gomm

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Druidcraft Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *