Lá VIII. Spellcasting – Book of Shadows Tarot (As Above)

Book of Shadows Tarot - As Above, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


VIII – Strength: Spellcasting

Ý nghĩa lá VIII. Spellcasting trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Phép thuật tập trung vào ý chí và làm việc cùng những dòng năng lượng Thần Thánh để tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới. Việc học cách nhận diện và làm việc với năng lượng thực sự khá dễ dàng. Những thách thức đang kiểm soát ý chí chúng ta và tạo ra những thay đổi tích cực. Là con người, dường như một trong những bài học của chúng ta trên cuộc đời chính là tập trung và dẫn dắt ý chí của mình một cách thích đáng, những ý chí mà đôi khi có vẻ yếu quá hoặc mạnh quá. Việc tạo ra những thay đổi tích cực cũng khá khó khăn. Không phải lúc nào chúng ta cũng muốn những điều tốt cho chúng ta hoặc cho người khác. Tuy vậy, để biết đâu là điều tốt nhất cho thế giới không phải lúc nào cũng đơn giản. Để quản lý và kiểm soát được ý chí, chúng ta cần phải thực hành, rèn luyện và kiên nhẫn. Việc giải quyết câu hỏi về “điều tốt nhất” sẽ dễ dàng hơn nếu ta giữ được mối liên kết gần gũi với Thần Thánh. Một khi bạn biết được việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Thần Thánh tuyệt vời thế nào, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra khi nào thì mình không còn liên kết nữa. Sự nhạy cảm đó có thể là một chiếc la bàn tuyệt vời.

Nghĩa chính: làm chủ bản thân, quản lý các nguồn lực, tạo ra thay đổi, hòa hợp với Thần Thánh.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *