Lá II. Wisdom – Book of Shadows Tarot (As Above)

Book of Shadows Tarot - As Above, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


II – The High Priestess: Wisdom

Ý nghĩa lá II. Wisdom trong bộ Book of Shadows Tarot - As Above

Trong ngoại giáo, chúng ta chính là những Nữ Tu Sĩ (hoặc Tu Sĩ) của bản thân chúng ta. Theo một nghĩa nào đó thì đây chính là điều mà chúng ta đang nỗ lực đạt lấy. Thực vậy, đối với rất nhiều nhà đọc bài Tarot thì đây là lá bài mà họ nhận dạng thông qua nó nhiều nhất. Không giống như các bộ Tarot truyền thống với lá High Priestess đại diện cho những nguồn tri thức phi lý trí/phi logic, High Priestess trong bộ này đại diện cho sự sáng suốt. Âm và Dương. Dao nghi lễ athame và chén thánh. Sự kết hợp màu nhiệm của những mặt đối lập: trí tuệ (như trong lý trí và logic) và trực giác. Khi hai khía cạnh này hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ tìm thấy tri thức thực sự. Một lần nữa, đây chính là sự cân bằng giả kim mà hầu hết những nhà đọc bài Tarot đang tìm kiếm: kết hợp sự thấu hiểu thông tuệ của Tarot với những hồi đáp trực giác với những biểu tượng và hình ảnh trong các lá bài.

Nghĩa chính: rất đơn giản, sự sáng suốt, kết hợp trí tuệ và trực giác, tìm kiếm chân lý

Bộ bài Book of Shadows Tarot – As Above (Barbara Moore, Gregorz Krisinsky)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – As Above

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *