Lá 7 of Swords – Tarot of Marseilles

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tarot of Marseilles


7 of Swords

Ý nghĩa lá 7 of Swords trong bộ Tarot of Marseilles

Seven of Swords. Trí tuệ, chạm đến sự linh lợi cao nhất và ở ngưỡng rìa hoàn hảo, trở nên dễ tiếp thu cực độ, được minh họa trong lá bài này bằng lưỡi gươm xanh lam. Đó là sự suy ngẫm tích cực đã chuyển thành nhu cầu của thế giới. Khi tâm trí yên bình mới có thể mang hết tiềm năng và tâm linh mà phục vụ cho Người khác. Giờ đây chúng ta đã có thể bước ra khỏi chính bản thân mình; chúng ta khiêm nhường để cho đi nhiều hơn. Đó có thể là một nhà khoa học luôn đặt công trình nghiên cứu của mình phục vụ cho nhân loại hay thậm chí là một nhà lãnh đạo giác ngộ, như một vị thánh nắm trong tay quyền lực.

Khi lá bài này trở nên tiêu cực, nó ám chỉ rằng tri thức đang bị sử dụng vì mục đích chỉ trích, những tin đồn ác ý, vu khống, ý tưởng tàn bạo phá hủy thế giới hay những học thuyết tà độc.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *