Lá 5 of Swords – Tarot of Marseilles

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Tarot of Marseilles


5 of Swords

Ý nghĩa lá 5 of Swords trong bộ Tarot of Marseilles

Five of Swords. Đây là sự xuất hiện của một góc nhìn mới, một ý tưởng mới. Theo sát nghĩa đen, thì nó được đại diện bởi “góc nhìn” cho chúng ta thấy hai vòng ôvan giao nhau trên lưỡi kiếm màu đỏ. Xét sâu xa hơn, lá bài ám chỉ sẽ có nhiều ý nghĩ tâm linh khác sẽ xuất hiện. Chúng ta bắt đầu lại việc học tập; chúng ta hoàn thiện kiến thức của mình hay trở thành một chuyên gia về vấn đề gì đó. Trí tuệ rẽ sang những hướng nhìn nhận mới mẻ về thế giới hay khám phá thế giới bên trong mà không hề làm mất đi niềm tin của mình. Những tri thức mới này có thể hòa vào cuộc sống hàng ngày để biến đổi nó.

Khía cạnh tiêu cực của lá bài này đề cập đến sự bất hòa giữa vật chất và tinh thần, chủ nghĩa giáo điều tôn giáo khi nó đối chọi lại sự tiến hóa nội tại, thói chỉ trích cay độc hay quan điểm chính trị đạo đức giả và sự gian trá lừa lọc.   

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *